Kapela sv. Ane

Kapela je bila zgrajena leta 1771, kasneje pa so ji prizidali še vhodno lopo in zvonik. O gradnji kapele kroži legenda, da je neka grofica Ana med ježo padla s konja. Ker je …

Vaška kapelica, Devina

Kapelica v neogotskem slogu je bila zgrajena leta 1947. Postavili so jo v spomin na štiri domačine, ki so padli v drugi svetovni vojni. Nad odprto vhodno lopo, ki jo podpirata para vitkih stebrov …

Kapela sv. Roka

Leta 1922 jo je dal na svojem posestvu pozidati Franc Juhart v zahvalo sv. Roku za ozdravitev nog. Leta 1935 jo je kupil tedanji slovenjebistriški župnik Ivan Šolinc, leta 1957 je …

Cerkev sv. Marjete

Cerkev je v virih prvič omenjena leta 1542. Prvotna stavba, o kateri priča gotski zvonik, je bila v baročni dobi v celoti povišana, v notranjščini pa obokana in leta 1742 poslikana s freskami …

Cerkev sv. Jožefa

Podružnična cerkev nad mestom je bila nekoč pomembna božjepotna cerkev. Stavba je izjemen primer celostne baročne umetnine na Štajerskem, saj se je do današnjih dni bolj ali manj ohranila …

Cerkev sv. Jerneja

Župnijska cerkev je bila zgrajena najpozneje v 13. stoletju. V naslednjih stoletjih je bila večkrat povečana in prezidana. Danes kaže predvsem podobo, ki jo je dobila med obsežno prenovo v …

Marija sedem žalosti

V jedru gotska cerkev je bila v 17. stoletju prezidana. Takrat so jo obokali in na zahodu uredili pevski kor. Od opreme iz okrog leta 1700 je ohranjenih nekaj kipov …

Mestno obzidje

Obzidje, pozidano do leta 1339, se je do danes obdržalo le še deloma. Ohranjeni deli so debeli med 50 in 60 centimetrov in segajo od 1,5 do 4 metre v višino. …

Nekdanja kaplanija

Sprva beneficiatna hiša, nato kaplanija, zdaj zasebna stanovanjska hiša je iz leta 1747. Zgraditi jo je dal tedanji slovenjebistriški župnik Caspar Johann Zamlik. …

Nekdanji minoritski samostan

V prvi tretjini 17. st. so se v mestu naselili minoriti, ki so si pri Marijini cerkvi uredili samostan. Samostansko stavbo so v drugi polovici 17. st. povečali. Leta 1786 …

Nekdanja Hebenstreitova hiša

Enonadstropna hiša, ki je najverjetneje nastala z združitvijo dveh stavb, velja za hišo z najlepšo baročno fasado v mestu. Na s štukom bogato okrašenem …

Graslov stolp

Jugozahodni stolp mestnega obzidja je bil zgrajen okrog leta 1300. Namenjen je bil obrambi, hkrati pa je služil kot bivališče ministerialov oziroma vitezov. …

Juhartov dvorec

V jedru baročno stavbo (nekoč poštna postaja) je dal veleposestnik Franc Juhart leta 1917 temeljito prezidati po načrtih mariborskega arhitekta Maksa Czeikeja. …

Most čez Bistrico

Most čez potok Bistrica je v virih omenjen že leta 1311. Takrat je namreč žički samostan kupil zemljišče s hišo na levem bregu potoka pod mostom. Sedanji …

Nekdanja Kodoličeva hiša

Velika hiša izstopa zaradi najizrazitejše baročne fasade na Partizanski cesti. Okna nadstropja poudarjajo v spodnjem delu lambrekini. Na dvoriščni strani je …

Slomškov dom

Eno redkih modernističnih stavb na širšem območju Slovenske Bistrice so začeli na pobudo župnika Ivana Šolinca graditi leta 1937 in jo dokončali leto kasneje. …

Formacherjeva hiša

Enonadstropna hiša je bila od devetdesetih let 18. st. v lasti družine Formacher (von Formacher auf Lilienberg), katere člani so v Slovenski Bistrici več kot sto let …

Gradišče

Srednjeveška naselbina Gradišče v jugovzhodnem delu starega mestnega jedra, zasnovana kot trapezast trg, je najstarejši predel Slovenske Bistrice. …

Dvorec družine Pongratz

Meščanski dvorec je v prvi polovici 19. st. dal zgraditi začetnik znane plemiške rodbine, ki izvira iz Slovenske Bistrice. Iz časa gradnje dvorca je tudi manjši …

Stari hotel

V starejši vogalni stavbi je bil do začetka 20. st. Narodni dom. Po temeljiti prezidavi, katere rezultat je tudi secesijski vogalni stolpičasti okrogli konzolni pomol, je bila …

Stari rotovž

Stavba rotovža v sedanji podobi je iz 18. st. Takrat je bil zgrajen baročni urni stolp, ki poudarja trško fasado. Na vrhu stolpa je stiliziran grb Slovenske Bistrice …

Meni
Ume