Vaška kapelica, Devina

Devina – Vaška kapela | EŠD 14345
Prejšnji spomenik
Kapela sv. Roka
Naslednji spomenik
Kapela sv. Ane

Kapelica v neogotskem slogu je bila zgrajena leta 1947. Postavili so jo v spomin na štiri domačine, ki so padli v drugi svetovni vojni. Nad odprto vhodno lopo, ki jo podpirata para vitkih stebrov, se dviga manjši strešni zvonik. Med Devino in Šentovcem je nekoč stala tudi cerkev sv. Ilja, od katere so ohranjeni le temelji.

 

English
The Village Chapel, Devina: This chapel in Neo-Gothic style was built in 1947. It was built in memory of the four local men who died during World War II. Above the open porch, supported by a pair of slender columns, rises a low bell tower. Between Devina and Šentovec there also once stood the church of St. Giles, though today only its foundations remain.

Fotografije: Simona Kostanjšek Brglez

Don`t copy text!