Turistični produkti

Vzhodna Slovenija, konkretno širše slovenjebistriško območje, je z umetnostnozgodovinskega vidika izjemno pomembna in ima vrsto potencialov za razvoj kulturnega turizma, a zaradi razkoraka med znanstvenimi rezultati in turističnim gospodarstvom še vedno ni dovolj prepoznana kot turistično privlačna. Namen projekta je minimalizirati ta razkorak in območje vzpostaviti kot prvovrstno kulturno turistično destinacijo. V okviru projekta bodo tako skupaj s turistično agencijo Sajko turizem, d. o. o., ki je partner v projektu, oblikovane štiri nove turistične poti, ki bodo temeljile na umetnostni dediščini, a bodo vključevale tudi vse druge potenciale območja.

Doslej sta bili opredeljeni dve turistični poti: enodnevni rekreacijsko bogat itinerarij Jernejeva pot in Slovenska Bistrica ter tridnevni itinerarij Kulturni in naravni biseri Pohorja, Dravinjske doline in Haloz, namenjen vsem ljubiteljem umetnosti, zgodovine, narave, tradicije, bajk in kulinarike.

Trenutno ni aktualnih dogodkov.
Meni
Ume