Preobrazbe mesta

Slovenska Bistrica med 18. stoletjem in letom 2020 – njeni ljudje in podobe trgov, ulic in stavb

Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije

Dr. Simona
Kostanjšek Brglez

Namen raziskovalnega projekta je sistematično raziskati in proučiti umetnostno dediščino dela kohezijske regije Vzhodna Slovenija…

Želite več informacij?

ZRC SAZU, UIFS, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

Raziskovalna postaja ZRC SAZU Maribor, Ulica Moša Pijade 22, 2000 Maribor

Don`t copy text!