Cerkev sv. Jožefa

Slovenska Bistrica – Cerkev sv. Jožefa | EŠD 662
Prejšnji spomenik
Cerkev sv. Jerneja
Naslednji spomenik
Cerkev sv. Marjete

Podružnična cerkev nad mestom je bila nekoč pomembna božjepotna cerkev. Stavba je izjemen primer celostne baročne umetnine na Štajerskem, saj se je do današnjih dni bolj ali manj ohranila v obliki, kakršno je imela ob svojem nastanku v sredini 18. stoletja. Ob izjemni arhitekturi jo odlikuje kakovostna sočasna umetnostna oprema (kiparji Janez Jurij Mersi, Jožef in Filip Jakob Straub, slikarja Valentin Metzinger in Janez Andrej Strauss).

 

English
St. Joseph, Slovenska Bistrica: The succursal church above the town was once an important pilgrimage church. The building is an exceptional example of a comprehensive Baroque artwork (Gesamtkunstwerk) in Styria, since it has mostly been preserved in the same form as when it was built in the middle of the 18th century. In addition to its outstanding architecture the church’s interior contains art of exceptional quality, including sculptures by Janez Jurij Mersi, Jožef and Filip Jakob Straub and paintings by Valentin Metzinger and Janez Andrej Strauss.

Fotografije: Simona Kostanjšek Brglez

Don`t copy text!