Dogodki in aktivnosti

Trenutno ni aktualnih dogodkov.

Pretekli dogodki in aktivnosti

oktober 2021
september 2021

Utrip srednjeveških trgov

Obisk znane prireditve 4. SREDNJEVEŠKI DAN v LEMBERGU in ogled nekaterih nekdaj izjemno pomembnih trgov na Štajerskem (Makole, Studenice, Slov. Bistrica ...). ...
25. Sep. 2021
Ves dan

Jernejeva pot in Slovenska Bistrica

Pohod po 12 kilometrov dolgi poti. Po jutranji kavi v mestnem jedru sledi ogled mesta in znamenitosti ob poti, ki pelje iz mesta do Jožefovega hriba, čez Devino in Šentovec do Ritoznoja, od tam pa do Kovače vasi in čez Zg. Bistrico nazaj v mesto. Pohod se bo zaključil v popoldanskih urah z ogledom gradu. ...
04. Sep. 2021
Ves dan
avgust 2021

Kulturni in naravni biseri Pohorja, Dravinjske doline in Haloz

Na tridnevnem popotovanju na območju občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole, ki ohranja pristnost in avtentičnost ter mnoge običaje in navade, bomo spoznavali zgodovino, kulturne in naravne bisere, prisluhnili bomo pripovedkam in legendam, okušali tradicionalne jedi in vina. ...
20. - 22. Avg. 2021
Ves dan
junij 2021

Po poti plemstva na slovenjebistriškem

Na enodnevnem izletu po Dravskem polju in obronkih Pohorja bomo spoznali plemiške družine, ki so na tem območju pustile svoj pečat, ki se odraža v kulturni dediščini. Spoznavanje dvorcev, gradov in drugih spomenikov, bomo združili z uživanjem v naravi, sprehodi po naseljih in trgih ter poslušanjem zanimivih zgodb. ...
12. Jun. 2021
Ves dan
marec 2021
februar 2021
november 2020

Umetnost za turizem: predstavitev dela za projekt

Programski skupini Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru so bili predstavljeni dosedanji rezultati, potekajoče aktivnosti ter cilji, katerih doseg je načrtovan do konca četrtega polletnega obdobja izvajanja projekta. Predstavljenih je bilo nekaj idejnih predlogov za itinerarije. ...
09. Nov. 2020
9:00 - 15:00
Spletni dogodek
oktober 2020

Župnijski arhivi in njihov pomen za umetnostnozgodovinske raziskave

Arhivsko gradivo nudi podrobnejši uvid v gradbene posege, predvsem pa je pomembno za raziskovanje cerkvene opreme, saj zajema informacije o avtorjih, naročnikih in plačnikih, stroških, opravljenih restavratorskih posegih idr. V referatu so bili predstavljeni izsledki raziskav, ki so ob pregledu in analizi gradiva, hranjenega v župnijskih arhivih, temeljile na terenskem delu. ...
16. Okt. 2020
9:00 - 15:00
Hram kulture Arnolda Tovornika
Mariborska cesta 26, 2352 Selnica ob Dravi

Dediščina plemiških družin in imenitnejših meščanov v Slovenski Bistrici

V okviru vodenja smo si ogledali spomenike kulturne dediščine, povezane s plemiškimi družinami, ki so imele v preteklih stoletjih tesne vezi s Slovensko Bistrico. Predstavili smo družine Vetter, Wildenstein, Attems, Stiger, Pongratz in druge družiz njimi povezano dediščino. ...
03. Okt. 2020
10:00 - 12:30
Grad Slovenska Bistrica
Grajska ulica 11, 2310 Slovenska Bistrica
september 2020

Jernejeva pot in Slovenska Bistrica

Izleta se je udeležilo dvajset ljudi. Analiza odgovorov anketnega vprašalnika je pokazala, da so bili udeleženci zelo zadovoljni in da je pot v smislu vsebine, ki izpostavlja spomenike kulturne dediščine, dobro zasnovana. Podani predlogi za izboljšavo bodo služili kot smernice za nadgradnjo nadaljnjih izvedb itinerarija. ...
05. Sep. 2020
9:00 - 17:00
Turistična agencija Sajko
Trenutno ni aktualnih dogodkov.
Load More
Meni
Ume