Cerkev sv. Marjete

Ritoznoj – Cerkev sv. Marjete | EŠD 3377
Prejšnji spomenik
Cerkev sv. Jožefa
Naslednji spomenik
Kapela sv. Roka

Cerkev je v virih prvič omenjena leta 1542. Prvotna stavba, o kateri priča gotski zvonik, je bila v baročni dobi v celoti povišana, v notranjščini pa obokana in leta 1742 poslikana s freskami (slikar Filip Karl Laubmann). Program poslikave je tako ali drugače povezan s kmečkim življenjem in delom, predvsem z vinogradništvom ter s cerkveno zavetnico sv. Marjeto.

 

English
St. Margaret, Ritoznoj: The church was first mentioned in sources in 1542. The original building, of which only the Gothic bell tower survives, was raised in the Baroque period and its interior was also vaulted. In 1742 frescoes by the painter Filip Karl Laubmann were added. The frescos relate to country life and work, in particular viticulture, as well as to the patron saint of the church, St. Margaret.

Fotografije: Simona Kostanjšek Brglez

Don`t copy text!