Nekdanja kaplanija

Hiša Trg Alfonza Šarha 16 | EŠD: 6945
Prejšnji spomenik
Nekdanji minoritski samostan
Naslednji spomenik
Mestno obzidje

Sprva beneficiatna hiša, nato kaplanija, zdaj zasebna stanovanjska hiša je iz leta 1747. Zgraditi jo je dal tedanji slovenjebistriški župnik Caspar Johann Zamlik. Hiša izstopa po visokem prizidku s križno obokano odprto pritlično lopo. V nadstropju prizidka je bila nekoč kapelica sv. Družine. Prostor pokriva plitek kupolast obok, ki sloni na štirih pilastrih, katerih kapiteli so okrašeni s štukirano ornamentiko. Od poslikav je na oboku še viden prizor Bega v Egipt.

 

English
Originally the benefice house, then the chaplaincy, and now a private residential building, the “Old Chaplaincy” dates back to 1747. It was built by the then parish priest of Slovenska Bistrica, Caspar Johann Zamlik. The house stands out owing to its high extension with an open ground floor porch covered with a cross vault. On the upper floor of the extension there was once a chapel dedicated to the Holy Family. The area is covered by a shallow dome vault, which is supported by four pilasters, the capitals of which are decorated with stucco ornamentation. The scene of the flight into Egypt is still visible on the vault paintings.

Fotografije: Simona Kostanjšek Brglez, Amadeja Mlakar, osebni arhiv

Oglejte si tudi

Don`t copy text!