Juhartov dvorec

Dvorec Mariborska 16 | EŠD: 6932
Prejšnji spomenik
Most čez Bistrico
Naslednji spomenik
Graslov stolp

V jedru baročno stavbo (nekoč poštna postaja) je dal veleposestnik Franc Juhart leta 1917 temeljito prezidati po načrtih mariborskega arhitekta Maksa Czeikeja. Neobaročno fasado krasi kartuša z upodobitvijo cesarja Jožefa II. med oranjem. Na vogalu dvorca je kip sv. Jurija, delo mariborskega kiparja Ivana Sojča iz leta 1918. Okoli hiše je še vedno vidna zasnova nekdaj urejenega parka, v katerem je stal zdaj porušen zidani poligonalni vrtni paviljon.

 

English
In 1917, landowner Franc Juhart commissioned a thorough reconstruction of the originally Baroque building (the former post office) based on plans by Maribor architect Maks Czeike. The Neo-Baroque façade is decorated with a cartouche depicting Emperor Joseph II ploughing a field. At the corner of the manor stands a statue of St. George, the work of Maribor sculptor Ivan Sojč dating from 1918. Around the house one can still make out the design of the former ornamental park, in which a now demolished polygonal garden pavilion used to stand.

Fotografije: Simona Kostanjšek Brglez, Amadeja Mlakar, Primož Predan, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica

Oglejte si tudi

Meni
Ume