Viri in literatura

 

Arhivski viri

Arhiv Republike Slovenije

SI AS 177 − Franciscejski kataster za Štajersko (1823–1869), k. o. Slovenska Bistrica (K753) in k. o. Vrhole pri Laporju (K770).

SI AS 247/186 − Glavna direkcija metalurgije, Omerzu Daniel.

Informacijsko-dokumentacijski center za dediščino (INDOK center)

Slovenska Bistrica − mesto, spis 173, 1957.

Nadškofijski arhiv Maribor

Nadškofijski arhiv Maribor, Matične knjige, RMK, PMK, MKU Slovenska Bistrica.

Steiermärkische Landesarchiv, Gradec

Handschriften, Hs. 1690.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor

Slovenska Bistrica, spisi in fototečni kartoni.

Tipkopis: Jože Curk, Gradivo za topografijo Slovenske Bistrice.

Strokovne podlage za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Maribor 2010.

ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta

Terenski zapiski Franceta Steleta.

Župnijski arhiv Cirkovce

Chronik der Pfarre Maria Himmelfahrt in Zirkoviz, 1838.

 Župnijski arhiv Slovenska Bistrica

 Gedenkbuch der Stadtpfarre Windisch Feistriz, 1860.

 Kronika župnije sv. Jerneja Slovenska Bistrica, 1982.

 Kronika župnije Slovenska Bistrica, 2002 (Word dokument).

Župnijski arhiv Studenice

Kronika župnije Studenice, 1856.

Osebni arhivi in zapuščine

Osebni arhiv družine Turk.

Zapuščina slikarja Janeza Vidica.

 

Literatura

Benjamin BAUMAN, Lekarna Slovenska Bistrica skozi čas, Zbornik občine Slovenska Bistrica, 3, Slovenska Bistrica 2010, str. 629−639.

Tadej BRATE, Slovenjebistriško o okviru in razvoju železnic na Štajerskem, Zbornik občine Slovenska Bistrica, 2, Slovenska Bistrica 1990, str. 189-197.

Franc CAFNIK, Gozdovi, naše bogastvo in ponos, Zbornik občine Slovenska Bistrica, 2, Slovenska Bistrica 1990, str. 419–426.

Jože CURK, Ozemlje slovenjebistriške občine. Kulturni in naravni spomeniki Slovenije. Zbirka vodnikov, 12, Ljubljana 1968.

Jože CURK, Cestno omrežje na slovenskem Štajerskem v prvi polovici 19. stoletja, Časopis za zgodovino in narodopisje, 49/2, n. v. 14, 1978, str. 238–268.

Jože CURK, Urbano-gradbena zgodovina slovenjebistriškega ozemlja, Zbornik občine Slovenska Bistrica, 1, Slovenska Bistrica 1983, str. 163–182.

Jože CURK, Razvoj cestnega omrežja v Podravinju, Zbornik občine Slovenska Bistrica, 2, Slovenska Bistrica 1990, str. 85–93.

Jože CURK, Slovenska Bistrica v fasijskem popisu iz leta 1754, Zbornik občine Slovenska Bistrica, 2, Slovenska Bistrica 1990, str. 103–105.

Jože CURK, O katastrski podobi 12 krajev slovenjebistriškega ozemlja na začetku 19. stoletja, Zbornik občine Slovenska Bistrica, 2, Slovenska Bistrica 1990, str. 94–102.

Jože CURK, Slovenjebistriško gradbeništvo med renesanso in historicizmom, Koropčev zbornik, Maribor 1999, str. 81–100.

Fotografska družina Čerič, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica 2016.

Sl. G., Iz Slov. Bistrice, Narodni dnevnik, 12. avgust 1910, let. 2., št. 182, s. p.

Grajski stolpec. Epidemije na Bistriškem – kuga in lekarništvo (ur. Ursula Hribernik, Martina Zanjkovič, Viktor Ajd), Tednik Panorama, 26. marec 2020, 31/12 (1434), str. 5.

Grajski stolpec. Razvoj zdravstva na Bistriškem od 19. stoletja (ur. Ursula Hribernik, Martina Zanjkovič, Viktor Ajd), Tednik Panorama, 2. april 2020, 31/13 (1435), str. 5.

Grajski stolpec. Sprehodi po mestu. 1. del. Sirotišnica v Slovenski Bistrici (ur. Ursula Hribernik, Martina Zanjkovič, Viktor Ajd), Tednik Panorama, 9. april 2020, 31/14 (1436), str. 5.

Grajski stolpec. Sprehodi po mestu. 2. del (ur. Ursula Hribernik, Martina Zanjkovič, Viktor Ajd), Tednik Panorama, 16. april 2020, 31/15 (1437), str. 5.

Grajski stolpec. Sprehodi po mestu. 3. del (ur. Ursula Hribernik, Martina Zanjkovič, Viktor Ajd), Tednik Panorama, 23. april 2020, 31/16 (1438), str. 5.

Grajski stolpec. Sprehodi po mestu. 4. del (ur. Viktor Ajd), Tednik Panorama, 30. april 2020, 31/17 (1439), str. 5.

Grajski stolpec. Sprehodi po mestu. 5. del (ur. Viktor Ajd), Tednik Panorama, 7. maj 2020, 31/18 (1440), str. 5.

Grajski stolpec. Sprehodi po mestu. 6. del (ur. Viktor Ajd), Tednik Panorama, 14. maj 2020, 31/19 (1441), str. 5.

Grajski stolpec. Sprehodi po mestu. 7. del (ur. Viktor Ajd), Tednik Panorama, 21. maj 2020, 31/20 (1442), str. 5.

Grajski stolpec. Sprehodi po mestu. 8. del (ur. Viktor Ajd), Tednik Panorama, 28. maj 2020, 31/21 (1443), str. 5.

Grajski stolpec. Sprehodi po mestu. 9. del (ur. Viktor Ajd), Tednik Panorama, 4. junij 2020, 31/22 (1444), str. 5.

Grajski stolpec. Sprehodi po mestu. 10. del (ur. Viktor Ajd), Tednik Panorama, 11. junij 2020, 31/23 (1445), str. 5.

Grajski stolpec. Sprehodi po mestu. 11. del (ur. Viktor Ajd), Tednik Panorama, 18. junij 2020, 31/24 (1446), str. 5.

Grajski stolpec. Sprehodi po mestu. 12. del (ur. Viktor Ajd), Tednik Panorama, 24. junij 2020, 31/25 (1447), str. 5.

Grajski stolpec. Sprehodi po mestu. 13. del (ur. Viktor Ajd), Tednik Panorama, 2. julij 2020, 31/26 (1448), str. 5.

Grajski stolpec. Sprehodi po mestu. 14. del (ur. Viktor Ajd), Tednik Panorama, 9. julij 2020, 31/27 (1449), str. 5.

Grajski stolpec. Sprehodi po mestu. 15. del (ur. Viktor Ajd), Tednik Panorama, 16. julij 2020, 31/28 (1450), str. 5.

Grajski stolpec. Sprehodi po mestu. 16. del (ur. Viktor Ajd), Tednik Panorama, 30. julij 2020, 31/30 (1452), str. 5.

Grajski stolpec. Sprehodi po mestu. 17. del (ur. Viktor Ajd), Tednik Panorama, 6. avgust 2020, 31/31 (1453), str. 5.

Grajski stolpec. Sprehodi po mestu. 19. del (ur. Viktor Ajd), Tednik Panorama, 20. avgust 2020, 31/33 (1455), str. 5.

Grajski stolpec. Sprehodi po mestu. 20. del (ur. Viktor Ajd), Tednik Panorama, 27. avgust 2020, 31/34 (1456), str. 5.

Grajski stolpec. Sprehodi po mestu. 21. del (ur. Viktor Ajd), Tednik Panorama, 3. september 2020, 31/35 (1457), str. 5.

Grajski stolpec. Sprehodi po mestu. 22. del (ur. Viktor Ajd), Tednik Panorama, 10. september 2020, 31/36 (1458), str. 5.

Grajski stolpec. Sprehodi po mestu. 23. del (ur. Viktor Ajd), Tednik Panorama, 17. september 2020, 31/36 (1459), str. 5.

Grajski stolpec. Sprehodi po mestu. 24. del (ur. Viktor Ajd), Tednik Panorama, 24. september 2020, 31/38 (1460), str. 5.

Grajski stolpec. Sprehodi po mestu. 25. del (ur. Viktor Ajd), Tednik Panorama, 1. oktober 2020, 31/39 (1461), str. 5.

Grajski stolpec. Sprehodi po mestu. 26. del (ur. Viktor Ajd), Tednik Panorama, 8. oktober 2020, 31/40 (1462), str. 5.

Silvo HUSU, Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica. Razširjena in dopolnjena izdaja pomembnih, znanih in zanimivih osebnosti občine Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica 2020 (elektronska izdaja).

Anton INGOLIČ, Moja zgodnja srečanja z Bistrico, Zbornik občine Slovenska Bistrica, 1, Slovenska Bistrica 1983, str. 363–366.

Jožica JESENEK, Kmetijski kombinat Slovenska Bistrica, Zbornik občine Slovenska Bistrica, 1, Slovenska Bistrica 1983, str. 467–472.

Mirko KAMBIČ, Fotografi – kronisti bistriške preteklosti, Zbornik občine Slovenska Bistrica, 2, Slovenska Bistrica 1990, str. 183–188.

Metoda KEMPERL, Nekaj načrtov za stavbno zgodovino župnijske cerkve v Slovenski Bistrici, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. 46, Slovenska Bistrica 2010, str. 316–323.

Jože KOROPEC, Svet okoli Slovenske Bistrice do leta 1700, Zbornik občine Slovenska Bistrica, 1, Slovenska Bistrica 1983, str. 91−161.

Jože KOROPEC, Mesto Slovenska Bistrica v 18. stoletju, Zbornik občine Slovenska Bistrica, 2, Slovenska Bistrica 1990, str. 67–84.

Simona KOSTANJŠEK BRGLEZ, Kipar, pozlatar in restavrator Ivan Sojč − življenje in delo od začetka samostojnega delovanja, Acta historiae artis Slovenica, 25/1, 2020, str. 149−180.

Simona KOSTANJŠEK BRGLEZ, Kip Antona Martina Slomška v Slovenski Bistrici, Bistriške novice, april 2020, str. 38−39.

Simona KOSTANJŠEK BRGLEZ, Umetnostni naročili veleposestnika Franca Juharta, Bistriške novice, junij 2020, str. 40−41.

Simona KOSTANJŠEK BRGLEZ, Župnija Slovenska Bistrica za časa župnika Casparja Johanna Zamlika, Bistriške novice, avgust 2020, str. 34−35.

Simona KOSTANJŠEK BRGLEZ, Sakralni spomeniki v Slovenski Bistrici, Bistriške novice, oktober 2020, str. 72−73.

Simona KOSTANJŠEK BRGLEZ, Jurij Ačko − pozabljeni slovenjebistriški slikar samouk, Bistriške novice, november 2020, str. 34−35.

Anton OŽINGER, Slovenjebistriško sredi 18. stoletja v luči goriških vizitacij: (1751–1773), Zbornik občine Slovenska Bistrica, 2, Slovenska Bistrica 1990, str. 124–143.

Franc PAJTLER, Meta DOBNIKAR, Uroš HERLEC, Minerali rudišča Okoška Gora na Pohorju, Mineralna bogastva Slovenije, Ljubljana 2006, str. 89–96.

Lojze PENIČ, Okupacija in narodnoosvobodilni boj, Zbornik občine Slovenska Bistrica, 1, Slovenska Bistrica 1983, str. 391–430.

Martina PERŠE, Anja PREMK, Natalija ZANOŠKI, Gradbena dejavnost Fritza Friedrigerja in Maksa Czeikeja v Mariboru, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. 49, 2013, str. 201–230.

Eman PERTL, Razvoj zdravstva in zdravstvene službe na območju občine Slovenska Bistrica, Zbornik občine Slovenska Bistrica, 1, Slovenska Bistrica 1983, str. 233–248.

Edmond POGOREVC, Razvoj šolstva v Slovenski Bistrici, Zbornik občine Slovenska Bistrica, 1, Slovenska Bistrica 1983, str. 311–328.

Nina POKERŽNIK, Slovenska Bistrica z okolico v 18. stoletju, Maribor 2019.

Primož PREMZL, Območje med Pohorjem in Bočem na starih razglednicah, Zbornik občine Slovenska Bistrica, 3, Slovenska Bistrica 2009, str. 350–380.

Mariano RUGÁLE, Miha PREINFALK, Blagoslovljeni in prekleti. Del 2, Po sledeh mlajših plemiških rodbin na Slovenskem, Ljubljana 2012.

Igor SAPAČ, Franci LAZARINI, Arhitektura 19. stoletja, Ljubljana 2015.

Seznam industrijskih in večjih obrtnih podjetij v okraju Zbornice za trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani, Zbornica za trgovino, obrt in industrijo, Ljubljana 1925.

Slovenska Bistrica, Hermine Galfy Godeffroy, Deutsche Zeitung, let. 58, št. 35, 30. april 1933, str. 6.

Ferdinand ŠERBELJ, Umetnostni spomeniki v občini Slovenska Bistrica, Zbornik občine Slovenska Bistrica, 1, Slovenska Bistrica 1983, str. 183–227.

Ferdinand ŠERBELJ, Mejniki daljne preteklosti med Pohorjem in Bočem, Zbornik občine Slovenska Bistrica, 3, Slovenska Bistrica 2009, str. 41–75.

Branko ŠUŠTAR, Organizacija jugoslovanskih nacionalistov in izgredi v Slovenski Bistrici aprila 1923, Zbornik občine Slovenska Bistrica, 2, Slovenska Bistrica 1990, str. 240–250.

Niko TURK, Želela sem biti trgovka ali natakarica. Obrt gostinstva in sobodajalstva že več kot 100 let, Tednik Panorama, 3. december 2020, 31/48 (1470), str. 9.

Josip VOŠNJAK, Spomini, Ljubljana 1982.

Sergej VRIŠER, Baročno kiparstvo na slovenskem Štajerskem, Ljubljana 1992.

Zavod za kulturo, 1920-2020: Pred stotimi leti na bistriškem, Informator, let. 4, št. 10, 4. september 2020, str. 19.

Nives ŽIGART, Arhitekturno preoblikovanje območja vojašnice v Slovenski Bistrici, Maribor 2018 (tipkopis magistrske naloge).

 

Ustni viri

Rihard Bučar, 2021.

Ladislav Kovačič, 2015.

Stanislav Gradišnik, 2017.

Viktor Ajd, 2020.

Marija Kamenik, 2020.

Edmund Pogorevc; 2020, 2021.

Ferdinand Šerbelj, 2020.

Niko Turk, 2020.

Iztok Utenkar, 2020.

 

Spletni viri

Tomaž AJD, Burna zgodovina Glavnega trga, 1. december 2018, Večer, https://www.vecer.com/lokalno/podravje/burna-zgodovina-glavnega-trga-6622441.

Tomaž AJD, Nekoč: O najimenitnejši rodbini v Slovenski Bistrici, Večer, 9. december 2018, https://www.vecer.com/vecer-v-nedeljo/nekoc-o-najimenitnejsi-rodbini-v-slovenski-bistrici-6626650.

Tomaž AJD, Iz sirotišnice so odhajali s solzami v očeh, Večer, 24. februar 2019, https://www.vecer.com/vecer-v-nedeljo/iz-sirotisnice-so-odhajali-s-solzami-v-oceh-6666180.

Tomaž AJD, Nekoč: Velikopotezni bistriški podjetnik iz 19. stoletja, Večer, 7. april 2019, https://www.vecer.com/vecer-v-nedeljo/nekoc-velikopotezni-bistriski-podjetnik-iz-19-stoletja-6688398.

Irena BRDNIK, 100 let fotografstva Čerič, Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica, 22. december 2008, http://www.ooz-sb.si.

Irena BRDNIK, 105. obletnica usnjene galanterije in tapetništva Kolar, Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica, 21. januar 2009, http://www.ooz-sb.si.

Irena BRDNIK, Čevljarski mojster Ludvik Timošek, Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica, 11. december 2009, http://www.ooz-sb.si.

Facebook strani Slovenska Bistrica skozi čas in Grad Slovenska Bistrica.

Mapire – The Historical Map Portal, https://mapire.eu/en/.

Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistricahttps://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=2013852.

PGD Slovenska Bistrica, Zgodovina, https://pgdslbistrica.weebly.com/.

Register kulturne dediščine RKD, https://gisportal.gov.si/rkd.

Rodoslovna spletna stran Geni, https://www.geni.com/.

Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, http://www.slovenska-biografija.si.

Tovarna olja GEA, Zgodovina in tradicija tovarne olja GEA, gea.si/o-nas.

 

Viri slikovnega gradiva

Delcampe, trg zbiralcev (www.delcampe.net)

Grad Slovenska Bistrica (facebook.com/GradSlovenskaBistrica)

Informacijsko-dokumentacijski center za dediščino (INDOK center)

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica

Osebni arhiv družine Turk

Pokrajinski arhiv Maribor

Steiermärkische Landesarchiv, Gradec

Wikipedija: sl.wikipedia.org

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor

Zbornik občine Slovenska Bistrica, 1, Slovenska Bistrica 1983

Zbornik občine Slovenska Bistrica, 2, Slovenska Bistrica 1990

Don`t copy text!