Poročanja o projektnih aktivnostih in diseminacija rezultatov

O projektnih aktivnostih redno poročajo mediji, ki objavljajo tudi druge vsebine, nastale v okviru izvajanja projekta (mdr. vsebine objavlja Tedenski Bistričan.si), nekaj aktivnosti pa je podrobneje predstavljenih tudi v strokovni reviji Umetnostna kronika. Tako sta bila predstavljena dogodka Jernejeva pot (2019) in Peš po mestu (2019).
V obdobju nastajanja projekta poteka tudi diseminacija njegovih rezultatov. Sodelavka Umetnostnozgodovinskega inštituta ZRC SAZU dr. Barbara Vodopivec je v okviru delavnice (21. 12. 2019) za prebivalce okolice Škocjanskih jam izvedla predavanje, namenjeno pomenu in vrednotam dediščine, pri čemer je v zaključku predstavila nastanek Jernejeve poti kot primer umeščanja dediščine v lokalno okolje in razvoj regije. Omenjena aktivnost kaže na to, da je Jernejeva pot primer dobre prakse, ki lahko služi kot zgled za oblikovanje (od idejne zasnove do izvedbe) kulturnih turističnih poti na splošno, tudi v drugih regijah.

Don`t copy text!