Izvedba itinerarija Po poti plemstva na slovenjebistriškem

V soboto, 12. junija 2021 je bil izveden celodnevni izlet po dvorcih in gradovih na širšem slovenjebistriškem območju. Izlet je vodila dr. Simona Kostanjšek Brglez.

V soboto, 12. junija je bil pilotno izveden itinerarij Po poti plemstva na slovenjebistriškem. Turisti so se zbrali v Slovenski Bistrici, od koder so se najprej odpeljali v Oplotnico. Tam so si ogledali perišče, posebej pa so se posvetili Žičkemu dvorcu in v kontekstu slednjega žičkim kartuzijanom in eni najpomembnejših plemiških družin 19. stoletja na Slovenskem – družini Windischgrätz. Udeleženci so prisluhnili tudi pohorskim zgodbam, ki jih je zapisal Jože Tomažič, legendi o nastanku Oplotnice in usodi stare čadramske cerkve. Iz Oplotnice jih je pot vodila mimo znamenitega gozda Velenik do Pragerskega, kjer so si ogledali železniško postajo, vodni stolp z muzejsko zbirko in t. i. rdečo hišo, ki je bila zgrajena za potrebe opekarne, za katero so na širšem območju ostali obsežni glinokopi. Na poti prosti Spodnji Polskavi so se ustavili pri Pragerskem dvorcu, ki je povezan s številnimi plemiškimi družinami, med njimi tudi z družino Formacher iz Slovenske Bistrice. Ogledu dvorca in sprehodu po parku je sledil odhod v Spodnjo Polskavo, kjer so si turisti ogledali župnijsko cerkev, vaško jedro, rojstno hišo Antona Ingoliča in enega najkakovostnejših primerov renesančne arhitekture pri nas – dvorec Frajštajn. Med drugimi so bili njegovi lastniki tudi Brandisi, ki so posedovali mariborski grad in dvorec Slivnica. Nato so se odpeljali do Zgornje Polskave in na Ingoličevem grobu prisluhnili odlomkom iz njegovih literarnih del, spoznali cerkev ter se po poljski cesti peš odpravili do zgornjepolskavskega dvorca, pri katerem so spoznavali družini Herzenkraft in Dietrichstein, za časa katerih je dvorec dobil sedanjo baročno podobo. Sledila sta kosilo in ogled gradu v Slovenski Bistrici, kjer so udeležence navdušile zlasti Flurerjeve iluzionistične poslikave, ki so leto stare natanko 300 let. Dan se je zaključil s sprehodom po mestnem jedru in s predstavitvijo plemiške družine Pongratz, ki je stanovala v palači, v kateri danes domuje Knjižnica Josipa Vošnjaka. Pred razhodom pa so se obiskovalci skupaj z raziskovalko Simono Kostanjšek Brglez, ki je prevzela vodenje izleta, sprehodili še skozi edinstveni gabrov drevored v grajskem parku.

Fotografija: udeleženec izleta

Meni
Ume