Simona Kostanjšek Brglez, Vila Hrastnik na Zgornji Polskavi in njeni lastniki, Bistriške novice, januar 2022, str. 38–39.

Meni
Ume