Simona Kostanjšek Brglez, Uničena nagrobnika z reliefoma kiparja Ivana Sojča, Umetnostna kronika, 69, 2020, str. 42−45.

Meni
Ume