Simona Kostanjšek Brglez, Umetnostni naročili veleposestnika Franca Juharta, Bistriške novice, april 2020, str. 40−41.

Meni
Ume