Simona Kostanjšek Brglez, Umetnost za turizem. Predstavitev projekta, njegovih rezultatov in smernice za oblikovanje turističnih produktov / Art for Tourism. Presentation of the Project, Its Results and Guidelines for Tourist Product Design, Ljubljana 2022.

Don`t copy text!