Simona Kostanjšek Brglez, Stavbi osnovnih šol v Poljčanah in Slovenski Bistrici, Bistriške novice, april 2021, str. 40–41.

Meni
Ume