Simona Kostanjšek Brglez, Stara cerkev sv. Janeza Krstnika v Čadramu, Bistriške novice, december 2020, str. 44−45.

Meni
Ume