Simona Kostanjšek Brglez, Samostan v Studenicah po razpustu leta 1782, Bistriške novice, december 2021, str. 42–43.

Meni
Ume