Simona Kostanjšek Brglez, Samostan v Studenicah do razpusta leta 1782, Bistriške novice, november 2021, str. 42–43.

Meni
Ume