Simona Kostanjšek Brglez, Sakralni spomeniki v Slovenski Bistrici, Bistriške novice, oktober 2020, str. 72−73.

Meni
Ume