Simona Kostanjšek Brglez, Boštjan Roškar, Ruške orgle v luči arhivskih virov in njihov kiparski okras, Kronika: Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 2, 2019, str. 247–258.

Meni
Ume