Simona Kostanjšek Brglez, Poslikava v cerkvi sv. Egidija v Kočnem, Bistriške novice, februar 2021, str. 42–43.

Meni
Ume