Simona Kostanjšek Brglez, Poslikava prezbiterija župnijske cerkve sv. Jerneja v Slovenski Bistrici, Bistriške novice, junij 2021, str. 48–49.

Don`t copy text!