Simona Kostanjšek Brglez, Pokopališka kapela sv. Jožefa v Makolah, Bistriške novice, september 2020, str. 34−35.

Meni
Ume