Simona Kostanjšek Brglez, Oprema cerkve sv. Marjete na Keblju, Bistriške novice, julij 2020, str. 40−41.

Meni
Ume