Simona Kostanjšek Brglez, Nekdanji hotel v Slovenski Bistrici, Bistriške novice, maj 2021, str. 40–41.

Meni
Ume