Simona Kostanjšek Brglez, Mariborsko kužno znamenje. Še brli luč pred Marijino podobo?, Večer, 16. 4. 2020, str. 17.

Meni
Ume