Simona Kostanjšek Brglez, Kip sv. Janeza Nepomuka v Modražah pri Poljčanah, Bistriške novice, marec 2020, str. 44−45.

Meni
Ume