Simona Kostanjšek Brglez, Kip Antona Martina Slomška v Slovenski Bistrici, Bistriške novice, junij 2020, str. 38−39.

Meni
Ume