Simona Kostanjšek Brglez, Jurij Ačko − pozabljeni slovenjebistriški slikar samouk, Bistriške novice, november 2020, str. 34−35.

Meni
Ume