Simona Kostanjšek Brglez, Hišna Marija brez obličja. Poškodovan baročni kip v Slovenski Bistrici, Bistrican.si, avgust 2020.

Meni
Ume