Simona Kostanjšek Brglez, Cerkev sv. Križa v Zgornjih Poljčanah od povečanja ob koncu 19. stoletja, Bistriške novice, september 2021, str. 40-41.

Don`t copy text!