Simona Kostanjšek Brglez, Cerkev sv. Križa v Zgornjih Poljčanah do ustanovitve župnije leta 1760, Bistriške novice, avgust 2021, str. 42-43.

Meni
Ume