Simona Kostanjšek Brglez, Baročni kamniti glavi z Vojašniškga trga v Mariboru, Umetnostna kronika, 69, 2020, str. 46−48.

Meni
Ume