1911 (Fotoarhiv zavoda za kulturo Slovenska Bistrica, foto/založil: Franz Erben) / 2020 (Sašo Jug)

85. Gabrielenhof na Jožefu

Od cerkve sv. Jožefa naprej po cesti, ki vodi po slemenu hriba do Nove vasi, stoji velika hiša, ki pa je povsem prezidana v zgoščeni vrsti hiš komaj opazna. Vsaj od prve polovice 19. stoletja je bila v lasti družine Formacher. Takrat je bila to edina hiša ob cesti, ki pripelje od Jožefove cerkve. Na franciscejskem katastru iz leta 1825 je imenovana Gabrielhof. Pod tem imenom jo starejši domačini poznajo še danes. Med domačini so Formacherji po pričevanjih pokojne »Štok Lize«, kot so klicali njihovo nekdanjo kuharico, ki je svoja zadnja leta življenja v petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja preživela v tej hiši, veljali za zelo izobražene, premožne in dobre ljudi. Vodnjak, ki je viden na starejši fotografiji, se je obdržal do pred nekaj leti. Z globino približno tridesetih metrov bi bil danes svojevrstna atrakcija.

Meni
Ume