1900 (Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, založila: Rosa Pitschl) / 2020 (Sašo Jug)

84. Jožefova cerkev in Križeva kapela

Kapelica sv. Križa na vrhu Jožefovega hriba je historistična arhitektura. Postavili so jo leta 1863, Križani pa je še iz 17. stoletja. V ozadju se vidita stolpa cerkve sv. Jožefa. Cerkev iz sredine 18. stoletja je bila nekoč pomembno božjepotno svetišče. Zemljišče zanjo je leta 1744 kupil takratni kaplan Maks Lederer, ki je prispeval tudi del sredstev za njeno gradnjo. Arhitektura je pripisana mariborskemu arhitektu Jožefu Hofferju. Številni romarji so prihajali na ta kraj, še preden je bila cerkev dokončana. Tudi zaradi darežljivosti slednjih so lahko dela hitro napredovala. Kmalu po dograditvi je bila v tretji četrtini 18. stoletja opremljena s petimi oltarji. Vendar cerkev na začetku še ni imela zvonikov. Ta sta bila prizidala šele leta 1812.

Meni
Ume