1927 (Fotoarhiv Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica) / 2020 (Sašo Jug)

83. Nekdanja mitnica na Jožefu

Jožef, kot se po cerkvi danes imenuje hrib nad mestom, se je v 18. stoletju imenoval najprej Brinje in nato Gora Kalvarija. Čisto na vrhu hriba je na levi strani ceste na križišču z Devinsko cesto stala manjša hiša. Gre za nekdanjo mitniško hišo, ki je bila pozneje bodisi porušena bodisi vključena v novo stavbo. Mitnina oziroma cestnina ali pristojbina je bila namenjena za upravljanje in vzdrževanje cest. Državna oblast je leta 1722 predpisala tarifo, ki je bila ob proščenjih (praznovanje godu cerkvenega zavetnika) dvojna. Hiša je pozneje pripadala družini Polanec. V njej je živel Ivan Polanec (1887–1959), ki je bil občinski tajnik, organist, zeliščar in homeopat. Ob tem se je ukvarjal še s kmetijstvom, trgovino in živinozdravstvom, gradil pa je tudi mline na veter. Malo naprej po Devinski cesti je v času Kraljevine Jugoslavije stal stolp z vetrnico, saj je nameraval zgraditi celo vetrno elektrarno.

Meni
Ume