1918 (Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, foto: S. Frank, založila: Rosa Pitschl) / 2020 (Sašo Jug)

82. Smrečji dvor pod Jožefom

Pred približno sto leti je bil Jožefov hrib skoraj povsem nepozidan. Ob Mariborski cesti, kjer zdaj na obeh straneh stojijo hiše, je na desni strani ceste proti Mariboru vidna večja hiša, ki je stala vsaj že v prvi polovici 19. stoletja, ko je pripadala družini Formacher. Nato je bila v lasti gostilničarja Razborška. Po njegovi smrti leta 1929 je z vnovično poroko njegove vdove, ki se je poročila z Langom, upravnikom sprva Attemsovih brežiških, nato bistriških posesti, prešla v last družine Lang, po drugi svetovni vojni pa so lastniki postali Krulci, ki so imeli prej hotel Beograd. Kot je razvidno z razglednice, se je leta 1918 imenovala Fichtenhof ali Smrečji dvor; bržkone zaradi smrek, ki so nekoč rasle ob njej.

Meni
Ume