1938 (Fotoarhiv Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica) / 2020 (Sašo Jug)

81. Nekoč glavna cesta Dunaj–Trst

Pogled s cerkvenega zvonika navzgor po Mariborski cesti proti Jožefu. Za nekdanjim Juhartovim dvorcem so vidna gospodarska poslopja – hlevi in velika vinska klet. Pozneje je objekte in zemljišče upravljal Kmetijski kombinat Slovenska Bistrica (nastal v letih 1959–1962), ki je hleve spremenil v stiskalnico za vino. V vinski kleti je do pred nekaj leti obratovala gostilna Emavs. Nekoč glavna poštna in komercialna cesta Dunaj-Trst, ki vodi mimo dvorca skozi mesto in se na tem odseku danes imenuje Mariborska, je bila ena glavnih prometnih žil Avstro-Ogrske monarhije in je zato že leta 1725 postala državna. V drugem in tretjem desetletju 18. stoletja je bila modernizirana. Takrat sta v Slovenski Bistrici za njeno vzdrževanje skrbela že po dva cestarja. V 19. stoletju je z izgradnjo Južne železnice izgubila pomen, ga po drugi svetovni vojni z motorizacijo spet pridobila, v poznem 20. stoletju pa se je z izgradnjo sprva hitre in nato v začetku 21. stoletja avtoceste njen pomen zopet zmanjšal. Kot je razvidno s posnetkov, je bila v drugi polovici 20. stoletja malo prestavljena.

Meni
Ume