1938 (Fotoarhiv Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica, foto: Julij Tittl) / 2020 (Sašo Jug)

80. Arkadno dvorišče Juhartovega dvorca

Fotografija prikazuje dvoriščno stran Juhartovega dvorca. Czeike je ohranil arkadna hodnika v pritličju in nadstropju severnega trakta. Arhitektov značilni element, ki ga je povzel po svojem učitelju in pozneje sodelavcu Fritzu Friedrigerju, so tri stopničasto zložena okna na stopniščnem prizidku, ki ga je uredil na vzhodni strani arkadnega trakta. Južnemu traktu je Czeike prizidal veliko pokrito verando, katere del se vidi na fotografijah. Okrog dvorca je bil parkovno zasajen vrt, katerega zasnova je vidna še danes. Zanimivi na hiši so predvsem detajli, med temi tudi secesijsko oblikovane zasteklilne letvice na oknih severnega prizidka.

Meni
Ume