Pred 2. sv. v. (osebni arhiv družine Stiger, pridobljeno: facebook.com, Grad Slovenska Bistrica) / 2020 (Sašo Jug)

8. Dvorec družine Pongratz v času Stigerjev

V nekdanjem dvorcu družine Pongratz je pred drugo svetovno vojno bivala družina Stiger. Družini, ki si delita najmonumentalnejšo grobnico na bistriškem pokopališču, sta se povezali s poroko trgovca Florjana Stigerja (1817–1893) z Ido Pongratz (1823–1897), hčerko Markusa Pongratza. Slednji velja za začetnika te plemiške družine na slovenjebistriškem, čeprav sam ni bil povzdignjen v plemiški stan. Po besedah Josipa Vošnjaka so bili Pongratzi v 19. stoletju najimenitnejša rodbina v Slovenski Bistrici. Zdravnik, pisatelj in politik Josip Vošnjak, po katerem knjižnica nosi ime, je kot zdravnik v Slovenski Bistrici deloval med letoma 1861 in 1869. Zdravil je tudi člane družine Pongratz. K dvorcu spada manjši ograjen vrt (t. i. Mali park) s klasicističnim paviljonom, postavljenem v osi glavnega vhoda, ki se je vključno z vratnicami do danes ohranil tako rekoč nespremenjen.

Meni
Ume