1938 (Fotoarhiv Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica, foto: Julij Tittl) / 2020 (Sašo Jug)

79. Juhartov dvorec

Veleposestnik in trgovec z lesom Franc Juhart je dal nekdanjo poštno postajo prezidati. Načrt prezidave je leta 1917 narisal mariborski stavbni mojster Maks Czeike. Dvorec z imenom Juhart-hof se ponaša z neobaročno oblikovano fasado, ki jo poudarjajo s štukom okrašeno ovalno čelo, balkonček z balustradno ograjo in okna z bogatimi okvirji. Nad osrednjim oknom vidimo črki Jh, ki opozarjata na lastnika in naročnika. Fasado dvorca v zgornjem delu krasi kartuša z reliefno upodobitvijo cesarja Jožefa II. med oranjem, na konzoli na vogalu dvorca pa je betonski kip sv. Jurija, delo kiparja Ivana Sojča iz leta 1918. Na parceli je levo ob dovozu stal manjši poligonalen paviljon – kamuflažni objekt za črpalko za vodo; Juhart je namreč imel lastni vodovod. Za Juharta je Czeike nekaj let pozneje v Kovači vasi zgradil kapelo sv. Roka, za katero je oltar naredil Sojč.

Meni
Ume