1910 (Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, založila: Rosa Pitschl) / 2020 (Sašo Jug)

78. Nekdanja poštna postaja

Najmonumentalnejša hiša na Mariborski cesti je v jedru baročna, v 19. stoletju je bila nekoliko predelana, leta 1917 pa temeljito prezidana. V tlorisu ima obliko črke L. Sprva je bila to poštna postaja. V njej se je leta 1777 upravniku cesarsko-kraljevske pošte Franzu Zimmermannu in Kajetani rodil poznejši lavantinski knezoškof Ignac Franc Zimmermann (1777–1843). Od konca 18. stoletja je bila hiša last Antona von Formacherja, ki je prevzel službo poštnega mojstra. Poklic poštnega mojstra je bil nekoč najuglednejši neobrtni poklic. Poštni mojstri so bili med najpremožnejšimi meščani. V dvorcu je med svojim potovanjem v Neapelj spomladi leta 1800 prenočil cesar Franz I. V lasti družine von Formacher auf Lilienberg je t. i. Formacherhof skupaj s pripadajočimi gospodarskimi poslopji in zemljišči ostal do začetka 20. stoletja. Na fotografiji iz leta 1905 se pojavlja že z novim imenom Feistritzer Hof, torej Bistriški dvor, ki je bil že v naslednjem desetletju povsem prezidan.

Meni
Ume