1918 (Fotoarhiv Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica (detajl razglednice z več motivi)) / 2020 (Sašo Jug)

75. Rasteigerjeva gostilna in mesnica

Na Trgu Alfonza Šarha je na mestu sodobne nadstropne stavbe podjetja Ibis d. o. o. še po sredini 20. stoletja stala večja hiša, ki je bila do druge svetovne vojne last družine Rasteiger. Na razglednici iz leta 1918 je napis M. Rasteiger’s Einkehr-Gasthaus und Fleischauerei zum Lamm. Ob hiši je bil prizidek, v katerem je bila prekajevalnica za meso, ob prizidku pa velik vrt. Rasteigerji so imeli več zaposlenih, ki so delali v njihovi gostilni, mesnici in na posestvih. Leta 1931 so odprli še mesnico na Zgornji Polskavi. Po drugi svetovni vojni se je za zakoncema Mihaelom in Marijo, ki sta nazadnje pisala iz taborišča v Bresternici, izgubila vsaka sled, družinsko premoženje pa je bilo zaplenjeno.

Meni
Ume