1940 (z dovoljenjem www.delcampe.net, trga zbiralcev) / 2020 (Sašo Jug)

74. Slomškov dom

Ena redkih modernističnih stavb na tem območju je bila zgrajena v 30. letih 20. stoletja. Ob njeni otvoritvi leta 1939 so pripravili veliko športno prireditev z nastopajočimi gosti in domačini. Na prostoru Slomškovega doma je prej stala nizka cerkvena hiša, ki so jo pred začetkom gradnje porušili. Na fasadi novega prosvetnega doma, ki ga je načrtoval mariborski arhitekt Radko Valentan, je sprva stal betonski kip Antona Martina Slomška z Blažetom in Nežico – delo mariborskega kiparja Ivana Sojča. Kip, napis in križ so bili med drugo svetovno vojno s fasade odstranjeni. Leta 1991 so kip, ki so ga hranili v zvonici, slovesno postavili na ploščad pred cerkvijo, kjer stoji še danes. Na drugi strani stopnišča, ki vodi do cerkve, stoji župnišče, ki je bilo leta 1910 zgrajeno na mestu baročnega. V župnišču obratuje otroški vrtec.

Meni
Ume