1910 (Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, založila: Rosa Pitschl) / 2020 (Sašo Jug)

7. Dvorec družine Pongratz

Na nekdanjem Glavnem trgu, zdajšnjem Trgu svobode, stoji velika stavba, v kateri je od šestdesetih let 20. stoletja Knjižnica Josipa Vošnjaka. Dvorec je dal v drugi četrtini 19. stoletja zgraditi Markus Pongratz (1778–1869), upravitelj Attemsovih posesti na Štajerskem in oče bolj znanih in podjetnih Guida, Markusa in Oskarja Pongratza, ki so si (vsak zase) pridobili plemiški naziv. Ukvarjali so se s trgovino, bankirstvom, industrijo, gradbeništvom, rudarstvom in pravnimi posli. Pongratzi so bili sredi 19. stoletja ena najpomembnejših družin v Slovenski Bistrici, ob koncu 19. stoletja pa tudi ena najbogatejših zagrebških podjetniških družin. V lasti so imeli številne nepremičnine v Sloveniji in na Hrvaškem. Guido je med drugim podaril svoje zemljišče za Obrtno šolo in Muzej umetnosti in obrti v Zagrebu.

Meni
Ume