1904 (Fotoarhiv Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica) / 2020 (Sašo Jug)

69. Območje Šuntnerjevega mlina

Pri prejšnji fotografiji omenjen jez na Bistrici je bil namenjen poganjanju mlina, ki je stal na sosednji parceli, pa tudi poganjanju strojev v oljarni. Območje je povsem pozidano, se je pa mlin – glede na novejšo fotografijo – nahajal med sedanjimi objekti podjetja GEA in stavbo Elektra Maribor, ki stoji na Kolodvorski ulici v neposredni bližini nekdanje sodne palače. Tam je bila nekoč tovarna izdelkov iz kosti. Leta 1910 je lastnik opuščene tovarne postal Johann Šuntner, ki je objekt preuredil v mlin. Obratoval je do šestdesetih let 20. stoletja, še v prvi tretjini 20. stoletja pa je bila na parceli, ki je spadala k mlinu, zgrajena klavnica. Med klavnico in mlinom je tekel potoček, t. i. Šuntnerjeva mlinščica. Zadnji lastnik klavnice je bil Kmetijski kombinat Slovenska Bistrica.

Meni
Ume