1912 (z dovoljenjem www.delcampe.net, trga zbiralcev) / 2020 (Sašo Jug)

68. Pogled na nekdanje Baumannovo posestvo

Nasproti nekdanje cerkvice sv. Duha stoji tik ob potoku, poleg sodobne stavbe Ibisa, velika hiša, v vogalu katere je bil nekoč nameščen baročni kip sv. Janeza Nepomuka. Hiša je bila zgrajena vsaj v sredini 18. stoletja, leta 1853 pa jo je tedanji lastnik, usnjar Johann Baumann, katerega ime je vključno z letnico vklesano na portalu, dal prezidati. Za hišo so na obsežnem pripadajočem posestvu v tistem času stala tri velika gospodarska poslopja. Od konca 19. stoletja je bila hiša v lasti Karla Wutta. V njej je imel trgovino z mešanim blagom. Wutt (umrl 1936) naj bi imel ob Bistrici svoj privez za čoln. Po drugi svetovni vojni je bila v pritličju kmetijska trgovina, v nadstropju pa stanovanja. Zadnja leta v njej obratujeta pivnica in hostel. Nižje od hiše, kjer je zdaj skoraj vse pozidano, je bil v sredini 20. stoletja največji jez na Bistrici.

Meni
Ume