Pred 1973 (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor) / 2020 (Sašo Jug)

66. Most s kipom sv. Janeza Nepomuka

Na začetku mostu čez Bistrico je stal v neposredni bližini kovačije Henrika Matuša (pozneje Polančeva kovačija) na levem bregu kamniti baročni kip sv. Janeza Nepomuka, zavetnika mostov in vseh tistih, ki so na kakršenkoli način povezani z vodo. Med obnovitvenimi deli, ki so v sedemdesetih letih 20. stoletja potekala na mostu, je bil kip poškodovan, nato deponiran in nazadnje zmlet v pesek. Na drugem bregu potoka je vidna nizka pritlična hiša s historistično fasado. Stala je že v prvi polovici 19. stoletja, nato pa je bila prezidana, o čemer priča letnica 1908 na portalu. V sredini 20. stoletja je bila ta hiša kovaške družine preko brvi povezana z desnim bregom potoka, kjer je stala kovačija.

Meni
Ume